ZLATÉ ČESKÉ DOŽÍNKY
Chystala se největší krajanská akce! Ani jsem se nemohl dočkat, abych vyjel do Kaptola na dožínkové slavnosti.

Učí se, sportuje, tančí, hraje, dokonce píše román

Naši pohádkovou školumáme moc rádi.

Nové číslo Koutku

Koutek 06 83

V šestém, únorovém čísle Dětského koutku čtěte:
O robotice v končenické škole, zprávy ze škol, o zimní škole tvořivé dramatiky, anketu o masopustu v Mezurači, o lyžování v České republice a rozhovor s garderobiérkou Věrou.
Jsou tu i rubriky Čtenáři čtenářům, Jak je to česky, pohádka, ilustrované a obrázkové čtení, písnička, zajímavé čtení, hudba, test, křížovky a hádanky. Čtenáři, dobrou zábavu!